Кого стосується дискримінація

ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА ОЗНАКОЮ
СТАТІ

Різниця у поводженні та/або обмеження у правах
через стать людини. Типова ситуація дискримінації
за ознакою статі – це коли жінка зазнає менш
прихильного ставлення порівняно з чоловіком.
Але буває й навпаки.

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА ОЗНАКОЮ
ВІКУ

Розрізнення або обмеження у правах через ваш вік,
коли ви або “занадто молоді” або навпаки “занадто старі”.
Наприклад, оголошення про вакансію кур'єра:
“Для претендентів від 18 до 25 років”

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА ЕТНІЧНИМ
ПОХОДЖЕННЯМ

Різниця у поводженні або обмеження прав людини через
її належність до певної етнічної групи. Наприклад,
в оголошеннях про оренду житла вказується
«тільки для українців».

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА ОЗНАКОЮ
ІНВАЛІДНОСТІ

Розрізнення у поводженні або обмеження прав
через інвалідність людини, або відмова у розумному
пристосуванні. Наприклад, відсутність пандусу
до входу в аптеку.

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА ОЗНАКОЮ
СЕКСУАЛЬНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ

Розрізнення у поводженні чи/або обмеження прав через
вашу сексуальну орієнтацію. Наприклад, звільнення
з роботи у зв’язку із гомосексуальністю працівника.

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА СТАНОМ
ЗДОРОВ’Я

Розрізнення у поводженні або обмеження прав
через стан здоров’я людини. Під станом здоров’я
особи ми тут розуміємо вроджені або набуті хронічні
та/або часто невиліковні хвороби, як-от: ВІЛ/СНІД,
туберкульоз, гепатит, тощо.

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА РЕЛІГІЙНИМИ
ПЕРЕКОНАННЯМИ

Розрізнення або обмеження у правах через те,
що ви сповідуєте певну релігію або є атеїстом/кою.
Заборона носити нікаб для студенток-мусульманок
чи неможливість відмовитися відвідувати уроки
християнської етики в школах.

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ
ГРОМАДЯНСТВА, МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ ТОЩО

Різниця у поводженні та/або обмеження у правах
через місце проживання людини або її громадянство.
Хто може зіштовхнутися із такою дискримінацією?
Це в першу чергу мігранти, біженці та шукачі притулку та,
що є особливо актуальним для України сьогодні,
– вимушено переміщені особи.

Детальніше....
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ЗА ОЗНАКОЮ
МОВИ

Різниця у поводженні та/або обмеження у правах через мову, якою людина спілкується (та/або через незнання
державної мови або мови, якою спілкується більшість у країні чи населеному пункті). Типова ситуація
дискримінації за ознакою мови – це коли людині, яка розмовляє з «іноземним» акцентом, бо має
за рідну мову або дійсно іноземну мову, або мову національної меншини, відмовляють у
працевлаштуванні, зокрема на роботу, де мовні навички не є визначальними.